شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

درباره ماتاریخچه

تاریخچه

شرکت صنایع نیرو تهویه در سال 1380 با هدف تولید الکتروموتور هاي دیسکی و انواع فن ها و هوا کش هاي صنعتی تاسیس گردید و در سال 1381 با ساخت وخرید تجهیزات و ماشین آلات لازم تولیدات خود را آغاز نمود .

شرکت بمنظور توسعه و افزایش فعالیت خود تقاضاي زمین از اداره کل صنایع استان تهران نمود و موفق گردید در شهرك صنعتی پرند در اسفند سال 1383 زمینی به وسعت 4200 متر مربع خریداري نماید ساخت و تکمیل ساختمان کارخانه تا پایان سال 1386 به طول انجامید که حدود 2700 متر مربع آماده بهره برداري گردید و در سال 1387 به محل فعلی تغییر مکان داد....