شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

مناسبت الکتروموتورهای شرکت صنایع نیرو تهویه گواهی استاندارد circulation کولرهای آبی نسل جدید فن های آکسیال فن دو طرفه انواع محصولات شرکت صنایع نیرو تهویه ونتیلاتور پشت بامی انواع محصولات شرکت صنایع نیرو تهویه

آخرین اخبار

مدار حفاظت الکتریکی

مدار حفاظت الکتریکی

طراحی و ساخت مدارحفاظت الکتریکی

کولرهای آبی نسل جدید

کولرهای آبی نسل جدید

نسل جدید کولرهای آبی

درباره ما

درباره ما
الکتروموتورهاي صنایع نیرو تهویه، برطبق نیاز سیستمهاي تهویه طراحی شده اند ، بطوریکه قابلیت کارکرد مداوم وبدون وقفه داشته وجهت محیطهاي مرطوب وگرم تا دماي 70 درجه سانتیگراد کاملاً مناسب می باشند.

سرعت و در نتیجه میزان هوادهی و فشار استاتیک و توان مصرفی این الکتروموتورها ، به سادگی با تغییر ولتاژ ورودي توسط دیمر و یا ترانسفورماتور ، از صفر الی ماکزیمم قابل تنظیم می باشد.