شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

محصولاتونتیلاتورهای سانتریفیوژ دوطرفه تکفاز