شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

درباره مامعرفی شرکت

معرفی شرکت

الکتروموتورهاي صنایع نیرو تهویه، برطبق نیاز سیستمهاي تهویه طراحی شده اند ، بطوریکه قابلیت کارکرد مداوم وبدون وقفه داشته وجهت محیطهاي مرطوب وگرم تا دماي 70 درجه سانتیگراد کاملاً مناسب می باشند.

سرعت و در نتیجه میزان هوادهی و فشار استاتیک و توان مصرفی این الکتروموتورها ، به سادگی با تغییر ولتاژ ورودي توسط دیمر و یا ترانسفورماتور ، از صفر الی ماکزیمم قابل تنظیم می باشد.

ساختار خاص الکتروموتورهاي دیسکی  صنایع نیرو تهویه ، امکان نصب مستقیم آنها را بروي پروانه میسر ساخته و نیازي به تجهیزات و قطعات انتقال انــرژي نظیر تسمــــه ، پولی و یاتاقــان نمی باشد و در نتیجه علاوه بر کاهش صدا و لرزش و هزینه هاي تعمیرات و نگهداري، فضاي کمی را اشغال می نماید.

1 برابر جریان نامی می باشند . همچنین / بالاي 0.9 و جریان راه اندازي کمتر از 5 ( Cos  ) این الکتروموتورها داراي ضریب توان اتصال الاستیک الکتروموتور و پروانه به حلزونی و عدم وجود ارتباط فلزي بین آنها موجب شده است که، قطع و وصل مکــــرر الکتروموتور( طبق نیاز و شرایط سیستم تهویه ) نه تنها هیچگونه آسیبی به الکتروموتور و شبکه توزیع برق نمی رساند ، بلکه کوچکترین صدا،لرزش و مشکلی نیز جهت سیستم تهویه و مصرف کننده ایجاد نمی کند.

کلیه فن هاي صنایع نیرو تهــویه در آخرین مرحله تولید، توسط دستگاه مجهز کامپیوتري به صورت دینامیکی بالانس می شوند. همچنین در مراحل مختلف تولید، کلیه مشخصات الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی محصولات ، توسط تجهیزات پیشرفته کامپیوتري به دقت کنترل و بازرسی می گردند.

الکتروموتورهاي نیرو تهویه در برابر نوسانات ولتاژ شبکه توزیع برق بسیار مقاوم می باشند.  بطور مثال حتی بروز 50 درصد افزایش ولتاژ چند دقیقه اي، هیچگونه آسیبی به الکتروموتور وارد نمی سازد.

ویژگی منحصر به فرد دیگر فن هاي کامپکت نیرو تهویه، جبران سازي سریع و اتوماتیک افت هوادهی در اثر افت فشار است. بطوریکه در صورت افزایش افت فشار در سیستم تهویه (به طور مثال افزایش طول کانالها و یا کثیف شدن فیلترها و کوئل ها) سرعت الکتروموتور بصورت اتوماتیک تا 30 درصد افزایش یافته و در نتیجه افت هوادهی ناشی از افت فشار را جبران می سازد.

بالا رفتن موضعی حرارت سیم پیچها و سوختن آنها ، موتور را کاملاً واترپروف کرده است ، بطوریکه حتی این الکتروموتورها داراي قابلیت کارکرد غوطه ور در آب می باشند.
راندمان کلی فن هاي صنایع نیروتهویه با توجه به حذف قطعات انتقال انرژي و تلفات انرژي مربوط به آنها ، در مقایسه با فنهاي تسمه اي متداول ، بخصوص در شرایط افت فشار ، بسیار بالا تر میباشد.