شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

تقدیر نامه هاتقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

شرکت صنایع نیرو تهویه به عنوان تنها تولید کننده موتورهای دیسکی به منظور تولید کولر آبی بدون تسمه ، پولی و یاتاقان در کشور ، در حال فعالیت می باشد .

تصاویر